EN DE RU ES

Magazynier- Nowość!!

Nr ref: Magazynier/NiUW
Gorlice
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: rekrutacja.niuw@glinik.com.pl
 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NiUW Glinik Sp. z o.o., z siedzibą w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 1 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Wyślij swoje CV Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzenia wybranym kandydatom

DO OBOWIĄZKÓW OSOBY ZATRUDNIANEJ NA TYM STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Koordynacja załadunku i rozładunku towaru (kompletowanie dokumentów FV, WZ, awizacja, CMR),
 • Przyjmowanie dostaw, towarów na magazyn z wykonaniem odbioru ilościowego, oceną stanu towaru, kontrolą dokumentów (odbiorca, dostawca),
 • Wydawanie towaru z magazynu,
 • Monitorowanie stanu magazynowego materiałów,
 • Przechowywanie i składowanie materiałów z utrzymaniem odpowiedniego systemu identyfikacji,
 • Wydawanie materiałów na produkcję, analiza materiałowa,
 • Organizacja odbiorów odkuwek z Kuźni Glinik,
 • Gospodarka opakowaniami,
 • Posługiwanie się obowiązującą dokumentacją magazynowo – produkcyjną (przewodniki),
 • Dbanie o właściwy stan magazynu,
 • Wyjazdy do Agencji Celnej i Krajowej Izby Gospodarczej w Nowym Sączu,
 

ZAKRES WYMAGAŃ:

 • Uprawnienia na obsługę suwnicy oraz wózka widłowego mile widziane,
 • Prawo jazdy,
 • Obsługa Excel, Word,
 • Obsługa programu Impuls – mile widziana,

OFERUJEMY:

 • pracę w firmie o międzynarodowym zakresie działania,
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę,
 • umowę o pracę.

Informacja Administratora Danych Osobowych
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NiUW GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 1, KRS: 0000127409, NIP:7381051327, REGON: 490655224.
2. NiUW GLINIK Sp. z o.o. jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy:odo@glinik.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres: odo@glinik.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ" (opcjonalnie).

 

Wyślij swoje CV

Magazynier- Nowość!!

Wyślij