EN DE RU ES

Spółka

Zarząd NiUW GLINIK
                         Adam Toborek

                       Prezes Zarządu 
 
Jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał również dyplom Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończył liczne kursy manadzerskie w kraju i za granicą.
Swą zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO jako specjalista ds. handlowych i kontynuował ją jako Dyrektor a następnie Prezes Zarządu Z.M. BRADO 2 S.A. W latach 2001-2015 związany z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A., pełniąc kolejno obowiązki Dyrektora Handlu i Marketingu oraz Dyrektora Operacyjnego. Funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW pełni od kwietnia 2015r. Rok później został nominowany na Prezesa Zarządu NiUW Glinik Sp. z o.o.
 
                 
                Wojciech Tomkiewicz
                Wiceprezes Zarządu

 
 
 
 
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Swą zawodową karierę rozpoczął 20 lat temu w Carrefour Polska  jako specjalista ds. księgowych.
Następnie pracował w: BDO Polska - Konsultant, Kronospan Polska – Audytor Wewnętrzny, Masonite PL Polska – Dyrektor Finansowy, Prokurent. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu w spółce Mercator Medical S.A., którą przygotował do debiutu giełdowego na GPW w Warszawie.  W czasie pracy dla w/w Spółek pracował w kilku krajach, m.in.: w Rosji, na Ukrainie, w Tajlandii, w Rumunii, na Węgrzech, w Turcji i Izraelu.
Specjalizuje się w zakresie opracowywania strategii finansowych, procesów controlingowych oraz finansowej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jego prywatne zainteresowania to kultura i zwyczaje krajów Azji południowo-wschodniej oraz medycyna - inna niż akademicka.

Zobacz również

SPÓŁKA


Od 2011 roku właścicielem marki Glinik jest TDJ S.A., polska prywatna firma inwestycyjna, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki.

Wizja:
Być najchętniej wybieranym na świecie partnerem narzędzi i urządzeń wiertniczych.
 
Misja
:
Budowanie społeczności NiUW Glinik w grupie TDJ w oparciu o szacunek do ludzi, wiarygodność, lojalność, odpowiedzialność oraz mocnej wierze, w to co robimy i kim jesteśmy.

Szacunek do ludzi
– swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należną godnością.

Wiarygodność
– dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

Lojalność
– przyjęte zasady respektujemy i realizujemy w sposób absolutnie pełny i konsekwentny. Jednocześnie dzielimy się swoimi wątpliwościami, poruszając je w sposób otwarty.

Odpowiedzialność
– działając w sposób przemyślany, potrafimy indywidualnie podejmować decyzje, mając świadomość ich wpływu na ludzi i otoczenie.

Wiara
– wykraczamy poza to, co materialne i wymierne. Niezależnie czy to wiara w Boga, czy w system moralny, czy w misję i we wspólny cel, wiara jednoczy nas w koncentracji na tym, co przyszłe i odległe.
Życie w zgodzie z powyższymi wartościami jest konieczne, aby współtworzyć naszą społeczność.
Przestrzeganie wartości pomaga nam osiągać sukcesy i identyfikować się z firmą.
 
Więcej na  www.tdjsa.pl