EN DE RU ES

Spółka

Zarząd NiUW GLINIK

Ireneusz Kazimierski
Prezes Spółki

Ukończył on Wydział Chemiczny, Technologii Chemicznej w zakresie technologii ochrony środowiska na Politechnice Łódzkiej. Posiada certyfikat ukończenia programu rozwojowego kadry managerskiej ICAN Institute Harvard Business. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w firmie Ceramika Paradyż, jako Kierownik Laboratorium, następnie Główny Technolog. W latach 2001-2003 związany był z firmą Cersanit, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zakładu ds. Produkcji. W latach 2003-2007 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w Ultra Pack S.A. Przez kolejne trzy lata Pan Ireneusz związany był z firmą Opoczno Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowiska Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu. Od 2010 roku związany z firmą Rovese (obecnie Cersanit) pełniąc w niej kolejno funkcję Dyrektora Zarządzającego Produkcją-Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Prezesa Zarządu, gdzie odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej angażując się w proces przemian firmy w międzynarodową organizację o zasięgu globalnym. Ponadto również z dniem 27 listopada br. Rada Nadzorcza PGO S.A. powierzyła Panu Kazimierskiemu stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 
 
                 
                Wojciech Tomkiewicz
                Wiceprezes Zarządu

 
 
 
 
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Swą zawodową karierę rozpoczął 20 lat temu w Carrefour Polska  jako specjalista ds. księgowych.
Następnie pracował w: BDO Polska - Konsultant, Kronospan Polska – Audytor Wewnętrzny, Masonite PL Polska – Dyrektor Finansowy, Prokurent. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu w spółce Mercator Medical S.A., którą przygotował do debiutu giełdowego na GPW w Warszawie.  W czasie pracy dla w/w Spółek pracował w kilku krajach, m.in.: w Rosji, na Ukrainie, w Tajlandii, w Rumunii, na Węgrzech, w Turcji i Izraelu.
Specjalizuje się w zakresie opracowywania strategii finansowych, procesów controlingowych oraz finansowej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jego prywatne zainteresowania to kultura i zwyczaje krajów Azji południowo-wschodniej oraz medycyna - inna niż akademicka.


                           

                  Paweł Mroziński 
                 Członek Zarządu 
             

  

                 
Wiesław Zawisza
                 Członek Zarządu

 

          

Zobacz również

SPÓŁKA


Od 2011 roku właścicielem marki Glinik jest TDJ S.A., polska prywatna firma inwestycyjna, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki.
 
 
Wizja: Być globalnym i preferowanym
producentem wielkośrednicowych świdrów
trójgryzowych oraz ich komponentów.

Misja: Rozwijać, specjalizować zespół i produkt poprzez szeroką współpracę z partnerami oraz Klientami.
 
Wartośći
 

WIARA

 

Wierzymy w realizację wspólnej wizji

Postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości

Koncentrujemy się na przyszłości

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa
 

Odpowiedzialność


Podejmujemy odważne i przemyślane decyzje

Bierzemy odpowiedzialność za decyzje działania nasze i naszego zespołu

Wymagamy od siebie inicjatywy

Działamy zawsze w najlepszym interesie firmy 
 

Współpraca


Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół

Słuchamy i uczymy się od innych, biorąc pod uwagę każdy głos w dyskusji

Po podjęciu decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu

Cieszymy się z sukcesów naszych ludzi, promując ich w organizacji
 

Otwartość


Jesteśmy wobec siebie lojalni, komunikujemy się otwarcie i szczerze

Szanujemy różnorodność poglądów

Jesteśmy otwarci na zmianę i innowacje

Rozmawiamy o popełnianych błędach i się na nich uczymy
 

Wiarygodność


Zawsze dotrzymujemy słowa

Jesteśmy rzetelni i uczciwi

Kierujemy się zasadami fair play

Wywiązujemy się z naszych zobowiązań
 
Więcej na  www.tdj.pl