EN DE RU ES

Obróbka cieplna 
i cieplno-chemiczna

Gwarantujemy:
 • profesjonalną obsługę
 • krótkie terminy realizacji
 • możliwość negocjowania cen
 • pomoc techniczną w doborze gatunku stali i optymalnej technologii

 
Współpracujemy z Laboratorium metalograficznym, posiadającym Świadectwo Podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego, w którym przeprowadzane są  badania po obróbce cieplnej, potwierdzające założone wymagania klienta.
 
Na wykonane usługi wystawiamy zaświadczenie jakości.

Zapewniamy pełną kontrolę i powtarzalność usług poprzez:
 • projektowanie procesów przez własne biuro technologiczne z wykorzystaniem programów wspomagających pracę technologa
 • numeryczne sterowanie procesami przy użyciu programowalnego sterownika Eycon firmy Eurotherm
 • pełną identyfikację i archiwizacje danych historycznych w systemie komputerowym Dream Report
 • wdrożone i funkcjonujące systemy zarządzania jakością API i ISO 9001:2008  
Kontakt

 

Paweł Rzepiela
t. 18 35 49 740
k. 660514387
e: pawel.rzepiela@glinik.com.pl       

Obróbka cieplno-chemiczna 

 
Nawęglanie gazowe z regulowanym potencjałem węglowym w zakresie głębokości warstw  0,5÷2,5 mm.
Wymiary kosza: 1100x800x470 mm; maksymalna masa netto wsadu 550kg.
 • Azotonawęglanie wysokotemperaturowe z regulowanym potencjałem węglowym w zakresie głębokości warstw 0,1÷0,6 mm.
Wymiary kosza: 1100x800x470 mm; maksymalna masa netto wsadu 550 kg.
 
Obróbka cieplna w atmosferach ochronnych
 • ulepszanie stali konstrukcyjnych
 • hartowanie stali narzędziowych
 • hartowanie stali sprężynowych
Wymiary kosza: 1100x800x470 mm; maksymalna masa netto wsadu 550 kg.

Obróbka cieplna w atmosferze powietrza

Wymiary komory pieca: 1500x900x500 mm.

Wyżarzanie
 • normalizujące
 • zmiękczające
 • rekrystalizujące
 • odprężające
Wymiary kosza: 1100x800x470 mm; maksymalna masa netto wsadu 550 kg.
 
Hartowanie powierzchniowe

Maksymalna długość hartowania 1600 mm, maksymalna długość mocowania 1800 mm
 1. prądami wysokiej częstotliwości – głębokość utwardzania 0,5÷1,5 mm
  • powierzchnie zewnętrzne wałków i powierzchnie płaskie
  • zęby proste i skośne wałków i kół zębatych o module 5÷10                                          
 2. prądami średniej częstotliwości - głębokość utwardzania 2,0÷6 mm
  • powierzchnie zewnętrzne wałków i powierzchnie płaskie
  • zęby proste i skośne wałków i kół zębatych o module powyżej 12 
                      
Oczyszczanie powierzchni
 • piaskowanie elektrokorundem
 • śrutowanie śrutem kulistym

Specjalistyczne doradztwo w zakresie
 • doboru gatunku materiału
 • wyboru optymalnej technologii
 • odbioru i badań elementów