Flaga UE
EN DE RU ES

Urządzenia
wiertnicze„Glinik” od początku swojego istnienia zajmował się szeroko rozumianym wiertnictwem. Projektowano oraz realizowano we własnym zakresie nie tylko narzędzia ale również urządzenia wiertnicze. Na początku były to głównie maszyny z przeznaczeniem do wierceń obrotowych i udarowych takie jak: OUP, OP 1200, wiertnice  N 12, N20, N 16. Z czasem rozpoczęliśmy  produkcję urządzeń do likwidacji istniejących otworów wiertniczych.
Windy eksploatacyjne to urządzenia przeznaczone do obróbki i likwidacji otworów wiertniczych, a w szczególności do:
 • wyciągania i zapuszczania rur wydobywczych, pomp i żerdzi pompowych,
 • łyżkowania i czyszczenia eksploatowanych otworów,
 • innych prac związanych z eksploatacją i likwidacją otworów.
Urządzenia wyciągowe
 • Winda W800
 • Winda W360/18
 • Winda we 12CM
 • R-500
 • Wiertnica hydrogeologiczna WH 300/12
 • Wiertnica do badań geofizycznych OH-100
 • Wiertnica do wiercenia otworów strzałowych w kamieniołomach WS 30/130
 • WS 12/160 – do udarowego wiercenia
 • OH-100A– do wiercenia obrotowego z prawym obiegiem płuczki lub udarowego za pomocą młota wgłębnego
NIUW GLINIK jest najstarszym producentem urządzeń wiertniczych w Polsce. Ponad stuletnie doświadczenie w konstrowaniu i tworzeniu pozwala Spółce świadczyć usługi, spełnieniające światowe standardy.
 
Wiertnica to zespół powiąznych ze sobą urządzeń mechanicznych niezbędnych do wykonania otworu wiertniczego w skale, gruncie lub betonie.
Istnieje wiele typów wiertnic w zależności od przeznaczenia, średnicy otworów, budowy itp. Stanowisko w terenie, na którym ustawiona jest wiertnica nosi nazwę wiertni. Przygotowanie stanowiska polega na odpowiednim wypoziomowaniu terenu, wykonaniu ocembrowanego zagłębienia - bodni oraz umieszczeniu odpowiednio stabilnego fundamentu pod konstrukcję wiertnicy. Następnie ustawiana jest wiertnica, pomost montażowy oraz zestaw napędowy w którego skład wchodzą agregaty prądotwórcze, skrzynia napędowa oraz pompy płuczkowe. Wysokość wiertnicy dochodzi do 60 metrów.
Charakterystyka techniczna wiertnic używanych do wiercenia otworów powinna obejmować:
 • zdolność udźwigu zespołów wiertnicy, limitującą dopuszczalną głębokość wiercenia otworów o określonej średnicy,
 • wielkość mocy napędowej zespołów wiertnicy,
 • rodzaj napędu przewodu wiertniczego lub narzędzia wiercącego,
 • rodzaj przewodu wiertniczego,
 • rodzaj i kierunek przepływu płuczki użytej do usuwania zwiercin lub transportu próbek wiertniczych i rdzeni,
 • dane techniczne pomp płuczkowych lub sprężarek.


NiUW GLINIK stale rozszerza swoją produkcję urządzeń, opracowuje nowe konstrukcje, typy, udoskonala istniejące projekty. Permanentna modernizacja biur projektowo – technologicznych pozwala sukcesywnie realizować nowe inwestycje.

Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym wymaganiom rynku, NiUW GLINIK rozpoczyna inwestycję w rozszerzenie zakresu usług serwisowych urządzeń wiertniczych.


 
Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie oprócz standardowych elementów „Glinik” produkuje także wyposażenie typu:
 • pompy płuczkowe
 • elementy przewodu wiertniczego