Flaga UE
EN DE RU ES

Sprawdziany SPEC 7-2 API

Informacji na temat oferty Spawdzianów udziela Pełnomocnik Dyrektora Przedsiębiorstwa d/s Systemu Zarządzania Jakością - Daniel Urzędowski
t: +48 18 35 49 720
e:daniel.urzedowski@glinik.pl
Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o. oferuje:
Wzorcowanie i regenerację sprawdzianów w oparciu o sprawdziany kontrolne gwintów narzędziowych:
  • 2 3/8" Reg, 2 7/8" Reg, 3 1/2" Reg, 4 1/2" Reg, 6 5/8" Reg, 7 5/8" Reg oraz NC26, NC31, NC38, NC 46, NC50.